ΑΡΓΙΕΣ


          Το σχολείο μας - εκτός των επίσημων αργιών- λειτουργεί από την Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου.

       Οι Επίσημες Αργίες του Σωματίου Επαγγελματιών Ιδιωτικών παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας- Θράκης είναι :

1 Ιανουαρίου

2 Ιανουαρίου

6 Ιανουαρίου

Καθαρή Δευτέρα

25η Μαρτίου

Μ. Πέμπτη

Μ. Παρασκευή

Μ. Σάββατο

Κυριακή του Πάσχα

Δεύτερη μέρα του Πάσχα

Μαΐου

Αγ. Πνεύματος

29 Ιουνίου ( απελευθέρωση της πόλης)

15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου

8 Νοεμβρίου για Σέρρες ( Πολιούχος της κάθε πόλης)

24 Δεκεμβρίου

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

     

*** οι αργίες αυτές είναι οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις.