ΔΙΔΑΚΤΡΑ


Βρεφικό τμήμα : 250 Ευρώ

Μεταβρεφικό τμήμα- Προνήπια : 240 Ευρώ


   Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα τρία γεύματα καθώς και η γραφική ύλη για όλη τη χρονιά. Οι γονείς δεν επιβαρύνονται με έξοδα για την κατασκευή των στολών για τις σχολικές γιορτές.Σε περίπτωση εγγραφής δύο παιδιών στο σταθμό, θα υπάρχει έκπτωση στα δίδακτρα του δεύτερου παιδιού.