ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή του παιδιού στον παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό είναι : 

                    Επιπλέον χορηγούνται από την διεύθυνση του σταθμού η αίτηση εγγραφής και η υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί, τα οποία συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους γονείς.