Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

             Η Φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΑΡΑΣ" θέτει ως επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας το παιδί και την ολόπλευρη ανάπτυξή του και στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές :