ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα τμήματα του σταθμού είναι

διαθεματικές και συνδέονται άρρηκτα με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. 

Πιο αναλυτικά :

Στο βρεφικό τμήμα, οι υπεύθυνες βρεφονηπιοκόμοι είναι άριστα καταρτισμένες σε ότι αφορά τα παιδιά βρεφικής ηλικίας, με συνέπεια να τους προσφέρουν ένα καθημερινό πρόγραμμα γεμάτο με δραστηριότητες κατάλληλες για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις ρουτίνες της ημέρας (τάισμα, άλλαγμα, ύπνο), τα παιδιά απασχολούνται με ανάγνωση παραμυθιών, τραγουδάκια, χορό, ελεύθερο παιχνίδι (πάντα με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό) και παιχνίδι στην αυλή (όταν φυσικά το επιτρέπει ο καιρός). Τα παιδιά του βρεφικού τμήματος συμμετέχουν κανονικά στις ανοιχτές γιορτές του σταθμού και κατ’ επέκταση στις πρόβες που προηγούνται αυτών.

 

Αναφορικά με τα άλλα δύο τμήματα του σταθμού (μεταβρεφικό και προνήπιο), αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχή κάθε χρονιάς καταρτίζεται ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις παιδαγωγούς, στα πλαίσια του οποίου, τα παιδιά διδάσκονται κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό θέμα. Η διδασκαλία του εκάστοτε θέματος είναι διαθεματική και πραγματοποιείται πάντα με βάση το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, γεγονός που καθορίζει και τον βαθμό εμβάθυνσης στο θέμα. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από γλωσσικές, μαθηματικές, περιβαλλοντικές και  μουσικές δραστηριότητες, γεγονός που κάνει την διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική γι’ αυτά. Από το πρόγραμμα δε λείπουν φυσικά η θεατρική αγωγή, οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες, η γυμναστική, το διάλλειμα στην αυλή, αλλά και το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής , καθώς προωθεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Το φάσμα των δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται με τις εκδρομές που οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη διεύθυνση του σταθμού.