ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

              Στον παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό "ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΑΡΑΣ" οι στόχοι φροντίδας και ασφάλειας συνδυάζονται με τους στόχους αγωγής και εκπαίδευσης. Με ένα πλούσιο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, στοχεύουμε στην οικοδόμηση της γνώσης που πηγάζει από την συμμετοχική δραστηριότητα και εμπειρία. Το παιδί παρακινείται να συνεργάζεται και να ερευνά, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Με βασικούς άξονες τα ενιαία διαθεματικά πλαίσια προγραμμάτων σπουδών, συντάσσονται σχέδια εργασίας, στα οποία περιέχεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για όλους τους τομείς( γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή, περιβάλλον...κ.α), με σκοπό της προώθησης της νοητικής αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής και συναισθηματικής εξέλιξης του κάθε παιδιού.