ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ <<ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΑΡΑΣ>>

 

                                ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   

                         1.ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Α)Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός <<Κιβωτός Χαράς>>  λειτουργεί επί 11 μήνες από την 1η  Σεπτεμβρίου έως την 31η  Ιουλίου του επόμενου έτους.

Β)Οι ώρες λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού ορίζονται από τις 7:00 π.μ.     έως τις 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή.

     Γ)Ο Σταθμός παραμένει κλειστός :

· Από 1-15  Αυγούστου, καθώς στο διάστημα αυτό πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συντηρήσεις του κτιρίου.

· Κατά τις επίσημες αργίες και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων (οπότε και θα ενημερώνεστε αναλόγως), καθώς και κατά τη διάρκεια του Πάσχα (από τη Μ. Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα).

· Τις ημέρες αργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

 

                            2.ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός διαθέτει τα παρακάτω τμήματα:

α)ένα βρεφικό τμήμα για παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών

β)ένα προ-προνηπιακό τμήμα για παιδιά από 2,5 ετών έως 3,5 ετών και

γ)ένα προνηπιακό τμήμα για παιδιά από 3,5 ετών έως 5 ετών

 

 

                                  3.ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού μας Σταθμού είναι:

·                    η ενθάρρυνση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των παιδιών

·                    η δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων από τα παιδιά, προκειμένου να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματα τους

·                    η ενθάρρυνση του παιχνιδιού, καθώς και δραστηριοτήτων που τα βοηθούν να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

·                    Η αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού και η στήριξή του με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτό-εκτίμησής του.

 

 

                              4.ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α)Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από τις 7:00 π.μ. και ολοκληρώνεται σταδιακά μέχρι τις 9:00 π.μ.

Β)Τα παιδιά αποχωρούν από το Σταθμό το αργότερο μέχρι τις 16:00 μ.μ., με παραλαβή από τους γονείς ή από άλλο συγγενικό που έχει δηλωθεί εγγράφως κατά τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού.

Γ)Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού για μια ή περισσότερες μέρες παρακαλείσθε να ενημερώνετε εγκαίρως το Σταθμό.

 

                                5.ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

-Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί υποχρέωσή μας και              ενεργείται από παιδίατρο-συνεργάτη, ο οποίος επισκέπτεται τον Παιδικό Σταθμό σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε συνεννόηση του γιατρού με τη διεύθυνση του Σταθμού, αλλά και όποτε παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη.

-Για κάθε παιδί διατηρείται φάκελος υγείας που ενημερώνεται από τον γιατρό. Η περιφρούρηση της υγείας αποτελεί επίσης υποχρέωση και του υπόλοιπου προσωπικού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια και παράληψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Το προσωπικό του Σταθμού υποβάλλεται επίσης σε ιατρικό έλεγχο και εφοδιάζεται με το ειδικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

                         6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  Για κάθε εγγραφή ή επανεγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 50 ευρώ

 Οι πληρωμές των διδάκτρων πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο κάθε                                              μήνα.

 Σε περίπτωση φοίτησης αδερφών θα ορίζεται ειδική τιμή.

Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, που το υποχρεώνει να απουσιάσει από τον παιδικό σταθμό για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο μήνα, τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Αν παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας ή τραυματισμός του παιδιού, για την αποκατάσταση του οποίου πρέπει να απουσιάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή των διδάκτρων, έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους του σταθμού.

                        7.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    

Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και για οποιοδήποτε άλλο θέμα ανακύπτει, μέσα από την καθημερινή, άμεση επαφή τους με τις παιδαγωγούς, καθώς και με την ενεργή συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις γονέων που οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και έπειτα από γραπτή ενημέρωση της διεύθυνσης του Σταθμού.