Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


       Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και άλλων ειδικοτήτων, γίνεται εκτός από τα τυπικά προσόντα, με γνώμονα τη γνώση αλλά πάνω από όλα την αγάπη για τα παιδιά, καθώς και την ανθρώπινη αλλά και ειλικρινή συνεργασία με τους γονείς. Οι γονείς επικοινωνούν καθημερινά με τις δασκάλες, ενημερώνονται λεπτομερώς για ότι αφορά την ημερήσια διαμονή των παιδιών στο σχολείο και μοιράζονται τους προβληματισμούς τους για διάφορα θέματα που ανακύπτουν.